Inici del Contingut

Per què estudiar?

La Facultat d’Infermeria imparteix el Grau en Infermeria fruit de l’adaptació dels ensenyaments universitaris a l’espai europeu d’educació superior (EEES). Això fa possible la comparació dels estudis universitaris a tot Europa. La unitat de mesura que fa comparables els estudis és el sistema de crèdits europeus ECTS, que implicarà també la incorporació de noves metodologies docents, amb una filosofia d’ensenyament que fixa l’atenció en l’estudiant, en les seues capacitats i en l’autonomia per l’aprenentatge, i que pretén, sobretot, posar al seu abast els coneixements i les estratègies que han de garantir l’aprenentatge permanent. 

Perfil d'ingrés: aquest grau posa èmfasi a formar infermeres generalistes amb preparació científica i humana i amb les aptituds necessàries per identificar, avaluar i actuar en les necessitats de salut i de cures de persones sanes o malaltes i per afrontar els reptes de la societat actual.

S’adreça a estudiants amb interès per desenvolupar la seva activitat professional en l’àmbit de la gestió empresarial o bé està interessat en comprendre el funcionament de l’economia. A l’estudiant que mostra un bon perfil negociador, és emprenedor i a la vegada mostra una actitud ètica i responsable. Es requereix facilitat de comunicació oral i escrita, capacitat matemàtica i d’anàlisi, motivació per comprendre els fenòmens i els canvis socials i capacitat de decisió i resolució de conflictes

L’experiència clínica del grau en Infermeria està garantida per la realització de les pràctiques simulades en laboratoris d’habilitats, on els alumnes adquireixen les habilitats necessàries per treballar en les diferents àrees assistencials. El pràcticum s’inicia a primer curs en hospitals, centres sociosanitaris i àrees bàsiques de salut amb què la UdL té signats convenis de col·laboració. 

Mitjançant la realització del pràcticum, el grau incorpora valors professionals i fa atenció als problemes més rellevants en les diferents àrees, que permetran integrar en la pràctica professional els coneixements, les habilitats i les actituds de la infermeria.

 El perfil de l'estudiant d'infermeria ha de ser el d'una persona amb:

- Inquietud professional que li permeti desenvolupar les habilitats cognitives, tècniques i de relació per prestar atencions integrals a les persones, les famílies i la comunitat des d’una perspectiva humanística, que tingui en compte l’ésser humà de forma holística i li reconegui unes necessitats d’ordre biològic, psicològic, social i espiritual que ha de satisfer per mantenir la seua homeòstasi, interaccionar amb el seu entorn i desenvolupar tot el seu potencial humà.

- Capacitat d’adaptació als canvis del medi social, cultural, tecnològic i econòmic.

- Capacitat per resoldre problemes i comunicar-se amb sensibilitat i eficàcia amb les persones que cuida.

- Disponibilitat horària per adaptar-se a la programació docent del pràcticum que es desenvolupa mitjançant la integració plena en serveis i centres assistencials.