Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau en Infermeria a Igualada    

 Benvinguda del degà

Benvolguts i benvolgudes,

Em plau saludar a tots i totes en nom de l'estudiantat, el personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida i donar-vos la benvinguda al nostre web.

A partir del proper curs acadèmic 2015-16 el Campus Universitari d’Igualada, al Pla de la Massa, acollirà estudis de Grau en Infermeria amb 40 places a preu públic gràcies a l’acord entre la Universitat de Lleida (UdL), que serà l’encarregada d’impartir-los, la Generalitat de Catalunya i el CETI. D’aquesta manera, els estudis d’infermeria tornen a la ciutat d’Igualada després de més de 35 anys, culminant de forma exitosa uns contactes que van començar al 2010 entre la UdL i l’Ajuntament d’Igualada.

El Grau en Infermeria de la UdL té una durada de quatre anys i una càrrega lectiva de 240 crèdits. El tipus d’aprenentatge serà presencial i els estudis s’estructuren en cinc mòduls curriculars: 60 crèdits de formació bàsica, 66 crèdits obligatoris, 24 d’optatius, 78 de pràctiques externes i 12 de treball final de Grau. Una de les particularitats del Grau en Infermeria a Igualada és que la ciutat compta amb diferents equipaments de l’àmbit de la salut a l’alçada de les necessitats formatives d’una Facultat, als que s’afegeix l’hospital simulat 4D Health que serà l’eix vertebrador i diferenciador d’aquests estudis, proporcionant un valor afegit de valor incalculable als estudiants que es formin en aquest centre.

La preocupació per la salut i la qualitat de vida de les persones és l’esperit amb què dissenyem i actualitzem els nostres plans d’estudi. La nostra Facultat té una llarga tradició en l’àmbit formatiu universitari i de recerca, que fa que se’ns consideri un centre referent, comptant actualment amb cinc itineraris formatius de Grau: Grau en Infermeria a Lleida, Grau en Infermeria a Igualada, Grau en Fisioteràpia a Lleida i els dobles Graus en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport-Fisioteràpia i Infermeria-Fisioteràpia a Lleida. A ells s’afegeixen dos itineraris formatius de Màsters oficials i per tant d’accés directe a doctorat: el Màster Interuniversitari de Recerca en Salut, que s’organitza conjuntament amb la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i el Màster d’Educació per a la Salut; i per últim dos itineraris formatius de doctorat: el Doctorat en Salut de la UdL i el Doctorat interuniversitari en Cuidados Integrales y Servicios de Salud que s’organitza amb la col·laboració de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, la Universidad de Jaén i el Instituto de Salud Carlos III de Madrid.

La formació que es proporcionarà al Grau en Infermeria té com objectiu principal formar professionals altament qualificats en l’àmbit de les cures a les persones, oferint-los una sòlida formació pràctica, humana i científica per tal que siguin capaços d’adaptar-se als requeriments i constants canvis del món professional i de la societat i d’aquesta forma, els permeti una ràpida inserció laboral. Creiem en un ensenyament orientat a l'acció, un aprenentatge experiencial i actiu en què l'estudiant es converteix en el principal protagonista del seu procés d'ensenyament aprenentatge i per això les pràctiques clíniques a les institucions s’implementen des del primer curs.

En relació als estudis, disposem de professorat altament qualificat per oferir la docència de més alta qualitat, part d’aquest professorat serà el que ja està formant als alumnes de Lleida i que per tant es desplaçaran fins a Igualada per impartir docència i altres són professionals de prestigi de varies institucions de l’Anoia que ens aproximaran al dia a dia de les seves tasques amb la finalitat d’una immersió total en el territori. Disposem a més dels equipaments més moderns en les nostres aules i laboratoris docents ubicats en el Campus Universitari i el 4D Health, a més l’estudiantat complementarà la seva formació mitjançant pràctiques en institucions assistencials de salut o, fins i tot,  podrà realitzar part dels seus estudis en universitats estrangeres gràcies als convenis i programes de mobilitat de la UdL.

Si compartiu la nostra filosofia, us esperem a la Unitat del Grau en Infermeria que la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia a Lleida a obert al Campus Universitari d’Igualada.

Rebeu una cordial salutació,

Joan Blanco Blanco
Degà
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida